Lokale aanvullende maatregelen bestrijding effecten coronacrisis

Nadat vorige week verschillende verstrekkende besluiten zijn genomen om het coronavirus beheersbaar te krijgen heeft de rijksoverheid een aantal regelingen in het leven geroepen. Deze regelingen zijn erop gericht om bedrijven, organisaties, (culturele en zorg) instellingen en zelfstandig ondernemers te behoeden voor mogelijk desastreuze gevolgen. Ook als gemeente hebben we vorige week ondersteuning geboden aan inwoners die per direct zonder inkomen zijn komen te zitten. Verschillende regelingen worden nu uitgewerkt en geïmplementeerd. Gemeente Breda biedt vanaf heden een pakket aan maatregelen aan ter overbrugging voor de periode waarin de landelijke ondersteuning nog niet van kracht is. Het pakket bevat ook maatregelen voor organisaties en instellingen die buiten de boot dreigen te vallen. Om de effecten op korte termijn op te kunnen vangen neemt de gemeente Breda de volgende maatregelen.

• Er wordt tot eind juni uitstel van betaling verleend voor lokale belastingen en heffingen zoals precario en leges. Dit is in lijn met het eerder gecommuniceerde uitstel voor heffingen van de Belastingsamenwerking West-Brabant (afvalheffing, riool, OZB).

• De reeds opgelegde voorlopige aanslagen toeristenbelasting worden per direct verminderd. Dit houdt in dat ondernemers voor het restant van dit jaar geen toeristenbelasting meer hoeven af te dragen.

• Er wordt tot eind juni uitstel van betaling gegeven voor facturen die de Gemeente Breda verstuurt voor door de gemeente geleverde diensten (bijvoorbeeld het ophalen van bedrijfsafval of het verhuren van gebouwen en sportvelden die nu niet gebruikt kunnen of mogen worden).

• De betaling van verleende subsidies aan instellingen in acute nood wordt aangepast. Voor organisaties die op basis van activiteiten subsidie krijgen, zoals bijvoorbeeld cultuur en evenementenorganisaties zal op basis van maatwerk besluitvorming plaatsvinden.

• Er wordt een noodfonds COVID-19 gecreëerd dat een voorschot kan verlenen aan bedrijven die aanspraak maken op rijksregelingen maar voor wie de ontvangst van deze middelen te lang duurt. Het is een éénmalig vast bedrag van € 4.000,- in de vorm van een renteloze lening. De totale hoogte van het noodfonds voor acute liquiditeit bedraagt € 1,2 miljoen.

• Business Coach Breda wordt uitgebreid met in totaal €50.000,-: ZZP-ers en MKB-bedrijven kunnen een gratis adviesgesprek aanvragen met een business coach.

• Er kunnen vouchers, voor in totaal € 50.000,-, ter beschikking worden gesteld aan MKBondernemers die vanwege bankleningen en BMKB-garantie extra financiële stukken moeten overleggen.

Wethouder Boaz Adank: “Vorige week zijn al twee maatregelen ingegaan en gecommuniceerd voor ZZP-ers en ondernemers in acute nood; de regeling broodnood en de “Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo”). Wij zien dat veel ondernemingen, instellingen in verschillende sectoren het acuut moeilijk hebben. Het wegvallen van inkomsten en omzet heeft heel veel impact. Als gemeente zetten we nu een eerste stap om enige verlichting te geven. We zullen nog flink wat huiswerk met elkaar moeten doen om deze crisis het hoofd te kunnen bieden. Maar één ding is zeker, we gaan alle zeilen bij zetten om het op te lossen. We zetten ons met man en macht in om acute financiële problemen bij onze inwoners en ondernemingen op te vangen.” Niemand kan op dit moment inschatten hoe lang deze situatie nog blijft voortduren en wat voor gevolgen dit precies zal hebben. De gemeente ondersteunt in Breda gevestigde ondernemingen, organisaties en instellingen in de periode totdat de landelijke maatregelingen effect hebben. Er ligt een inventarisatie voor mogelijke maatregelen voor de middellange en lange termijn. Deze inventarisatie bevat vrijwel alle onderwerpen waar de gemeente een rol of verantwoordelijkheid heeft. Deze mogelijke maatregelen worden nu verder uitgewerkt. De gemeenteraad wordt hierbij betrokken. Daarnaast is het waarschijnlijk dat voor deze maatregelen een raadsbesluit nodig is. Meer informatie over alle regelingen, inclusief de mogelijkheid aanvragen in te dienen, is vanaf vrijdag 27 maart 10.00 uur te vinden op de website www.breda.nl/coronavirus.

Breda, 25 maart 2020